Ολοκλήρωση των 30000 σωλήνων

 

Πάρτυ για την ολοκλήρωση του έργου

 

...Το γεγονός γιορτάστηκε και σε ταβέρνα

 

 

Οι θάλαμοι βρίσκονται στο CERN

Για την ολοκλήρωσή τους πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτούς:

Ø    Σύστημα παροχής αερίου

Ø    Ηλεκτρονικά παροχής υψηλής τάσης

Ø    Ηλεκτρονικά λήψης δεδομένων

Ø    Αισθητήρες ευθυγράμμισης, μαγνητικού πεδίου και θερμοκρασίας

Όλα τα παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθούν με αυστηρότατες προδιαγραφές καθώς επίσης και να πιστοποιηθούν με απόλυτη ακρίβεια

 

Θάλαμοι σε διαφορετικό επίπεδο ολοκλήρωσης

Τοποθέτηση συστήματος παροχής αερίου

Έλεγχος στεγανότητας συστήματος παροχής αερίου

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών

...ένα βήμα πριν τον τελικό έλεγχο με κοσμικές ακτίνες

Δύο από τους τεχνικούς μετά ο τέλος της βάρδιάς τους