Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.03.2022

Αναζήτηση νέας φυσικής στο CERN με σημαντική συνεισφορά ομάδας από το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ

To πολύ γνωστό περιοδικό στο χώρο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, CERN
Courier, έχει ειδική μνεία στην αναζήτηση Νέας Φυσικής με αδρονικούς
πίδακες στην τελική κατάσταση, με το πείραμα CMS στον μεγάλο επιταχυντή
αδρονίων LHC, στο διεθνές εργαστήριο CERN στην Γενεύη της Ελβετίας. Η
ανάλυση αυτή επιλέχθηκε από την ηγεσία του πειράματος λόγω του ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος της:

῾Dijet excess intrigues at CMS῾
https://cerncourier.com/a/dijet-excess-intrigues-at-cms/

Στην ανάλυση αυτή ομάδα του Τμήματός μας [1] έχει ηγετικό ρόλο και
εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά επί σειρά ετών, σαν συνέχεια και επέκταση
πρότερων συναφών αναζητήσεων νέας φυσικής με αδρονικούς πίδακες στην
τελική κατάσταση.

[1] Αναπλ. Καθ. Νίκη Σαουλίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη προγραμμάτων ΕΛΙΔΕΚ
και Νιάρχος), τρέχουσα Analysis contact : Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Δρ.
Ειρήνη Τζιαφέρη (ΕΛΙΔΕΚ), προηγούμενη Analysis contact : Δρ. Μάγδα
Διαμαντοπούλου (Υποτροφία Νιάρχος, Διδακτορικό από το ΕΚΠΑ Δεκέμβριος
2021) Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Carleton του Καναδά.
Σημαντικότατες συνεισφορές έχουν επίσης οι : Υ.Δ. κ. Ηλίας Ζησόπουλος
(ΕΛΙΔΕΚ), και οι προπτυχιακοί φοιτητές κ. Δημήτριος Ντούνης και κ. Μαρία
Κοτσαρίνη οι οποίοι μετά από ειδική έγκριση από την κοινοπραξία CMS
συνυπογράφουν την επιστημονική δημοσίευση που αναμένεται σύντομα.