Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.06.2022

Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων Καθηγητών του Τμήματος Φυσικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης IKYDA 2022

Οι ερευνητικές προτάσεις "Causal drivers of Mediterranean climate
variability and extremes" και "Deciphering the glitches in gravitational
wave signals related to non-Kerr objects" με επιστημονικούς υπευθύνους
τους Καθηγητές του Τμήματός μας Έλενα Φλόκα και Χάρη Αποστολάτο,
αντίστοιχα, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος
Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2022.