Ελληνικά » Προσωπικό » Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπ. Μέλη ΔΕΠ

Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος Φυσικής

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τομέας

Κτίριο

Όροφος Γραφείο

 

Αριθμός

κέντρου ΣΘΕ

Αγγελόπουλος ΄Αγγελος angel[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ. Γ-9 6886
Ασημακόπουλος Δημοσθένης dasimak[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.1  6920, 6921
Βαρώτσος Παναγιώτης pvaro[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙV-1ος Γρφ. 1 6737
Κάλλος Γεώργιος  kallos[at]mg.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.4 6923, 6835
Κοντόπουλος Γεώργιος gcontop[at]academyofathens[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Ακαδημαϊκός Αστροφ.-Αστρον-Μηχ.    
Κουρκουμέλη Χριστίνα hkourkou[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμη Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-2ος Γρφ.Β-4 6947
Λασκαρίδης Παύλος plaskar[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.    
Λαχανάς Αθανάσιος      alahanas[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3oς Γρ. 39 6942
Νιάρχος Παναγιώτης   pniarcho[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.16 6896
Παναγιώτου Απόστολος apanagio[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ.10 6881
Παπανικόλας Κωνσταντίνος cnp[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ.Γ-7 6884
Παπαδόπουλος Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ-2ος Γρφ.11 6788
Ρεσβάνης Λεωνίδας lresvan[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Ηλεκτρον. Φυσικής και Συστημάτων V-2ος Γρφ.7α 6805, 6806
Σπυροπούλου-Στασινάκη Μάρθα mspyrop[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμη Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ.34 6891
Τριμπέρης Γεώργιος gtriber[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙV-2ος Γρφ.11 6809
Τσίγκανος Κανάρης tsingan[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. IV-3ος 6915
Φλωράτος Εμμανουήλ mflorato[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ. 10 6887
Χατζηϊωάννου Φωκίων Ομότιμος Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. ΙΙ-2ος Γρφ.5 6968, 6820
Χέλμης Κωνσταντίνος  chelmis[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμος Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.8 6927
Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη Ελένη emavromi[at]phys.uoa[dot]gr Ομότιμη Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ. 33 6890, 6901

 

 

 

     ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τομέας

Κτίριο

Όροφος Γραφείο

 

Αριθμός

κέντρου ΣΘΕ

Ανασοντζής Ευστράτιος eanason[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-2ος Γρφ.Β-5 6948
Βούλγαρης Γεώργιος gvoulgaris[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-2ος Γρφ. Β-6 6949
Γεράνιος Αθανάσιος ageran[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-2ος Γρφ.35 6954
Γλένης Σπυρίδων sglenis[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης  ΙΙ- 1ος Γρφ. 10  6811
Γραμματικάκης Ιωάννης igramatik[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙV-1ος Γρφ.9 6727
Δανέζης Μάνος edanezis[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.39 6792
Δεληγιώργη Δέσποινα despo[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.5 6924, 6833
Δολόγλου Ελισσάβετ edologl[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Στερ. Κατάστ. ΙΙ- 2ος Γρφ.33 6821
Ευαγγελάτος Διονύσιος devang[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Ηλεκτρον. Φυσικής και Συστημάτων V-2ος Γρφ.16 6869
Ευταξίας Κωνσταντίνος ceftax[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙV-1ος Γρφ.5 6733
Θεοδοσίου Στράτος etheodos[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.38 6791
Θεοδώρου Δημήτριος dtheod[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ-2 ος Γρφ.33 6819
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος kiakovid[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.12 6931
Ιωάννου Πέτρος   pjioannou[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.  IV-3oς Γρφ.32  6910
Καλαμιώτου Μαρία mcalam[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγήτρια Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ- 1ος Γρφ.11 6778
 Καρανίκας Αλέξανδρος akaranik[at]phys.uoa[dot]gr  Αφυπ. Καθηγητής  Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ.  Ι-3ος Γρφ. 17  6980
Καραμπαρμπούνης Ανδρέας akarabar[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής

Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ.

V-3ος Γρφ.Γ-5 6882
Κοντιζά Μαρία mkontiza[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.49 6770
Λιολιούσης Κωνσταντίνος klioliou[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπηρ. Επικ. Καθηγητής Ηλεκτρον. Φυσικής και Συστημάτων  V-2oς Γρ. 23 6874
Λόντος Χαράλαμπος hlontos[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ- 1ος Γρφ.10 6726
Μαϊντάς Ξάνθος xmaintas[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. I-3oς Γρφ. Γ- 6981
Μαλάκης Αναστάσιος amalakis[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ-1ος Γρφ.14 6759
Μαυρομμάτη - Φούντου Ειρήνη emavrom[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. Ι-3ος Γρφ.18 6979
Μιχαλοπούλου Χαρά hmihalop[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.17 6936
Μουσάς Ξενοφών xmoussas[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.45 6853
Παπαϊωάννου Γεώργιος gpapai[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙV- 2ος Γρφ.7 6722, 6817
Παπαϊωάννου-Κερκίδου Γεωργία gpapaioa[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Φυσική Περιβ.-Μετεωρ. V-3ος Γρφ.6 6925
Πινότσης Αντώνιος apinots[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙV-3oς Γρφ.14 6899
Πολύδωρος Ανδρέας polydoros[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Ηλεκτρον. Φυσικής και Συστημάτων V-2ος Γρφ.19 6871
 Πρέκα - Παπαδήμα Παναγιώτα ppreka[at]phys.uoa[dot]gr  Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ.   ΙΙ-3oς Γρφ.43  6795
Ροζάκη - Μαυρούλη Ελένη erosaki[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. Ι-3ος Γρφ.32 6889
Τσαμπαρλής Μιχαήλ mtsampa[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ.  Καθηγητής Αστροφ.-Αστρον.-Μηχ. ΙΙ-3oς Γρφ.50 6856
 Τσίλης Εμμανουήλ mtsilis[at]phys.uoa[dot]gr  Αφυπ. Επίκ. Καθηγητής  Ηλεκτρον. Φυσικής και Συστημάτων  V-2ος Γρφ.14  6861
Χατζηαγαπίου Ιωάννης ihatziag[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ- 1ος Γρφ.9 6771
Χατζηκωντής Βασίλειος vhadjico[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Αναπλ. Καθηγητής Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙV- 1ος Γρφ.6 6740
Χίου Αικατερίνη cchiou[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ.15 6982
Χριστοδουλάκης Θεοδόσιος tchris[at]phys.uoa[dot]gr Αφυπ. Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδ. Σωματ. V-3ος Γρφ.38 6941