Ελληνικά » Συντελεστές

Δρ Γεωργία Βλαστού, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Εργαστήριο Η/Υ και Πληροφορικής και

Ομοτ. Καθ. Άγγελος Αγγελόπουλος, πρώην Διευθυντής Εργαστηρίου Η/Υ και Πληροφορικής