Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Οι σπουδές στη φυσική σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πρέπει να αποσκοπούν τόσο στην απόκτηση γνώσεων και την εμπέδωση βασικών εννοιών και αρχών, όσο και στην ανάδειξη της σημασίας τους στην κατανόηση μιας ταχέως εξελισσόμενης επιστήμης, όπου η επιστημονική εξειδίκευση εναλλάσσεται συνεχώς με τη διαθεματικότητα νέων επιστημονικών αντικειμένων.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής, που εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού προηγούμενων προγραμμάτων. Αποσκοπεί, όπως επιβάλλεται σε ένα διεθνώς καταξιωμένο Τμήμα, στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, έτσι ώστε οι νέοι πτυχιούχοι να συνεχίσουν να διακρίνονται για την πολύπλευρη και ουσιαστική επιστημονική κατάρτισή τους στο αντικείμενο της φυσικής, της πιο σημαντικής ίσως βασικής επιστήμης της σύγχρονης εποχής. Και είναι η φυσική σημαντική βασική επιστήμη, όχι μόνο λόγω του ιδιαίτερου επιστημονικού της βάρους και αυτής καθεαυτής της σημασίας και της συμβολής της στην εξέλιξη των Θετικών Επιστημών και της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και διότι, ακριβώς λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της, μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο άλλων επιστημονικών αναζητήσεων και τομέων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ - ΕΥΔΟΞΟΣ

Πληκτρολογήστε τον Σύνδεσμο στον «Εύδοξο» για την ενημέρωσή σας στα προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα του Τμήματος Φυσικής https://service.eudoxus.gr/public/departments#12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ο φοιτητής μπαίνει στο portal της δράσης  www.eudoxus.gr και επιλέγει την καρτέλα « Φοιτητές» και «Επιλογή Συγγραμμάτων»
Ο φοιτητής εισέρχεται στο ΚΠΣ και εισάγει το «Όνομα χρήστη(username) και τον «Κωδικό πρόσβασης» που έχει λάβει από το οικείο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
Μέσω της Ομοσπονδίας Shibboleth γίνεται η πιστοποίηση του φοιτητή.
Ο φοιτητής βλέπει τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τα αντίστοιχα Συγγράμματα. Για κάθε Σύγγραμμα μπορεί να κάνει προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού αποσπάσματος.
Επιλέγει  ηλεκτρονικά τα Συγγράμματα που δικαιούται*  για τα μαθήματα που έχει εγγραφεί και εισάγει  τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το e-mail του.
Επιλέγοντας  «Επιβεβαίωση» αποστέλλεται στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ή και στο e-mail του, ένας μοναδικός προσωπικός κωδικός PIN.
Με τον προσωπικό κωδικό PIN  και την ταυτότητά του, ο φοιτητής μπορεί να επισκέπτεται τα Σημεία Διανομής των Συγγραμμάτων και να παραλαμβάνει τα Συγγράμματα που έχει δηλώσει.
Επισημαίνεται ότι, αν μετά τον έλεγχο της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ και της Γραμματείας διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής επέλεξε και παρέλαβε διδακτικά συγγράμματα χωρίς να έχει δηλώσει τα αντίστοιχα μαθήματα στον ιστοχώρο https://my-studies.uoa.gr, υποχρεούται να επιστρέψει τα συγγράμματα, μετά από ενημερωτικό μήνυμα που θα λάβει από την υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (28-1-2011)