Ελληνικά » Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ
157 84 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Γραμματέας: Ζωγραφάκη-Τόγκα Ευτυχία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Tηλ.: 210 727 6799, -6803, -6745, -6990
E-mail: secr@phys.uoa.gr

Η Γραμματεία δέχεται το κοινό κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες
12.00-14.00.