Ελληνικά » Προσωπικό

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δ.Ε.Π. : 57

Επιστημονικοί Συνεργάτες 1

Ε.Τ.Ε.Π.: 10

Ε.ΔΙ.Π. : 17

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας: 9

Επίσης υπηρετούν 2 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και 1 διοικητικός υπάλληλος αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και τα Εργαστήρια του Τμήματος.