Ελληνικά » Προκηρύξεις ΔΕΠ

Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ

 Χρονολόγιο εξελίξεων ΔΕΠ

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης" ΑΡΡ25028

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική της Πολυπλοκότητας" ΑΡΡ24803

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Πυρηνική Φυσική" ΑΡΡ24230

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική" ΑΡΡ23166

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" ΑΡΡ23165

Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Μηχανική" ΑΡΡ19507

Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" ΑΡΡ19479

Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική και Εφαρμογές Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Διατάξεων" ΑΡΡ16431

Προκήρυξη μιας κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ηλεκτρονικά Συστήματα" ΑΡΡ16429

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος" ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21109

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές" ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21017

Προκήρυξη μιας (1)  θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20834

Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης" ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20431