Ελληνικά » Διδακτ. Σπουδές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα Φυσικής αναπτύσσει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα τόσο στη Βασική όσο και στην Εφαρμοσμένη Φυσική και αυτό οδηγεί πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα Φυσικής απονέμει ενιαίο Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών σε αποφοίτους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης από τη Βασική και Εφαρμοσμένη Φυσική καθώς και σε αποφοίτους των διατμηματικών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Μικροηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού. Επίσης απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα και σε κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης συναφών προς τη Φυσική επιστημονικών πεδίων άλλων Τμημάτων.

 Λεπτομερείς πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες διδακτορικές διατριβές του Τμήματος υπάρχουν στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ): http://www.didaktorika.gr/eadd/ και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" :   pergamos.lib.uoa.gr